EU-Kontroll


Hensikten med EU-kontrollen, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK) som er den korrekte benevnelsen, er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark.


Periodisk kjøretøykontroll skal utføres annethvert år fra det året bilen fyller 4 år for kjøretøy under 3500 kg totalvekt.


Periodisk kontroll sier noe om miljø og sikkerhet i kontrolløyeblikket, den omfatter ikke test eller inspeksjon av driftssikkerhet, som motor, drivverk eller clutch.


Karosserifabrikken AS er godkjent av Statens Vegvesen for kontroll på kjøretøy opp til 3500 kg totalvekt (gruppe 01).


Sjekk når du må ha kontroll